Informatie

Tarieven

Voor de huidige tarieven kunt u contact opnemen met de praktijk.

Vergoedingen

PMT De Rots heeft een overeenkomst met verschillende gemeenten in Twente. Staat uw kind ingeschreven in één van de volgende gemeenten, dan wordt de behandeling mogelijk (deels) door de betreffende gemeente vergoed: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden. Hierbij geldt dat, indien u aanvullend verzekerd bent voor vaktherapie, de vergoeding vanuit die verzekering voorliggend is. In veel gevallen valt vaktherapie onder de noemer: Alternatieve/complementaire geneeswijze. Vraag uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Vermeld daarbij altijd dat de therapeut is aangesloten bij de FVB, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. 

Voor meer informatie over vergoedingen: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

Soms wordt de behandeling vergoed vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Neem ook hiervoor contact op met uw gemeente.

Staat uw kind niet ingeschreven in bovengenoemde gemeenten en vergoedt uw verzekering ook geen vaktherapie, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

 

U heeft een doorverwijzing nodig
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts of zorgteam jeugd van de gemeente waar u woont. Zonder één van deze doorverwijzingen zijn kosten voor eigen rekening.

 

Wat doet u met de verwijzing 
​Zodra u de verwijzing voor psychomotorische (kinder)therapie of speltherapie heeft ontvangen, levert u deze aan bij de praktijk en kan de beschikking aangevraagd worden en de zorg gestart worden.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de doorverwijzing voor PM(K)T of speltherapie?
Neem dan gerust contact op met de praktijk.

Kwaliteit

Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) onder lidmaatschapsnummer: 110025. De NVPMT is onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Daarnaast ben ik ingeschreven bij het Register Vaktherapie. Dit houdt in dat ik mij onderwerp aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Als zelfstandig ondernemend zorgverlener neem ik deel aan het
kwaliteitsprogramma “Mijn Keurmerk” via Kiwa. Ik voldoe hiermee aan strenge kwaliteitseisen. 

Klachten

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt.  Is dit niet voldoende, dan kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.